Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Inici

Tot el que t’esperes trobar en un museu de la vida rural, i encara més. Al Museu de Carros i Eines del Camp de Valls hi ha més d’una vintena de carros molt ben conservats que van funcionar en diferents èpoques i que van tenir diferents usos. També hi podreu visitar estances on s’han recuperat les eines que es feien servir en les diverses feines al camp, com la sembra, la sega, el batre, els oficis de ferrer, boter, baster, etc.

A la part exterior del Museu hi ha una col·lecció d’arades, la majoria de tracció manual o animal, però també n’hi ha dues de molt grans que eren arrossegades per un motor de vapor.

Aquest museu va néixer per la iniciativa personal de Rogeli Montalà, que el 1994 va començar a recopilar eines antigues i carros en desús. Va ser el 2001, quan ja havia recollit més de dos mil peces, que va veure la llum el projecte. D’aleshores ençà, el Museu ha anat creixent amb l’aportació de més objectes antics.